Zrównoważenie we wszystkim, co robimy

Zarządzanie

Zachęcamy naszych pracowników i dostawców do wspierania naszych etycznych praktyk biznesowych w celu stworzenia środowiska, w którym wszyscy nasi interesariusze czują się doceniani i zaangażowani we wspieranie naszego ostatecznego celu.

Społeczeństwo

Poprzez kontakt z konsumentami za pośrednictwem naszej strony internetowej i inicjatyw filantropijnych staramy się podnosić świadomość oraz edukować w kontekście zdrowia wzroku.

Środowisko

Nasze zaangażowanie w redukcję wpływu na środowisko naturalne poprzez programy redukcji zużycia wody, energii oraz programy zrównoważonego zaopatrzenia.

Ślad ekologiczny

Oszczędność energii

Dążymy do zmniejszenia naszego śladu węglowego poprzez pozyskiwanie całej naszej energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki, energii wodnej, biopaliw i energii wiatrowej. Zazwyczaj nasza energia pochodzi w 46% z wiatru, w 31% z fotowoltaiki, w 16% z biomasy i gazu wysypiskowego, a w 7% z elektrowni wodnych.

Gospodarka wodna

Firma nieustannie poszukuje sposobów na poprawę wykorzystania wody w procesie produkcyjnym poprzez zmniejszenie jej ilości oraz recykling zużytej wody.

Ślad ekologiczny
Oszczędność energii Dążymy do zmniejszenia naszego śladu węglowego poprzez pozyskiwanie całej naszej energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki, energii wodnej, biopaliw i energii wiatrowej. Zazwyczaj nasza energia pochodzi w 46% z wiatru, w 31% z fotowoltaiki, w 16% z biomasy i gazu wysypiskowego, a w 7% z elektrowni wodnych. Gospodarka wodna Firma nieustannie poszukuje sposobów na poprawę wykorzystania wody w procesie produkcyjnym poprzez zmniejszenie jej ilości oraz recykling zużytej wody.

Zarządzanie flotą

W ramach naszej polityki zarządzania flotą dokonujemy przeglądu pojazdów dostępnych do użytku służbowego. Włączamy do naszej floty samochody elektryczne i ograniczamy wybór pojazdów, aby umożliwić kontrolowaną emisję. Obecnie przeciętny pojazd w naszej flocie emituje 100g/Co2/km, a naszym celem jest osiągnięcie poziomu poniżej 100g/Co2/km do początku 2020 roku.

Współpracując z naszymi firmami dostawczymi i dostawcami zachęcamy ich do przyjęcia niskoemisyjnego sposobu działania za pomocą używanych przez nich pojazdów.

Zarządzanie flotą
W ramach naszej polityki zarządzania flotą dokonujemy przeglądu pojazdów dostępnych do użytku służbowego. Włączamy do naszej floty samochody elektryczne i ograniczamy wybór pojazdów, aby umożliwić kontrolowaną emisję. Obecnie przeciętny pojazd w naszej flocie emituje 100g/Co2/km, a naszym celem jest osiągnięcie poziomu poniżej 100g/Co2/km do początku 2020 roku. Współpracując z naszymi firmami dostawczymi i dostawcami zachęcamy ich do przyjęcia niskoemisyjnego sposobu działania za pomocą używanych przez nich pojazdów.

Gospodarka odpadami

W zakładach Essilor obowiązuje polityka zarządzania odpadami ""zero na wysypisku"", w ramach której pracownicy są zachęcani do recyklingu tak wielu zasobów, jak to tylko możliwe. Jako firma nieustannie poszukujemy innych sposobów ponownego wykorzystania naszych odpadów. Na przykład wykorzystanie 75% tektury z recyklingu do produkcji nowych opakowań oraz wyeliminowanie jednorazowych tworzyw sztucznych do końca 2019 roku.

Polityka zarządzania odpadami "zero wysypisk" w Essilor pozwala nam na korzystanie z urządzeń do recyklingu. Odpady, które nie mogą być poddane recyklingowi, są wykorzystywane do produkcji energii przy niskim wpływie na środowisko.

Nawiązaliśmy również współpracę z lokalną firmą, która umożliwia nam przekazywanie mebli, sprzętu i innych przedmiotów organizacjom charytatywnym, szkołom, NHS Trusts i innym organizacjom non-profit, pozwalając im zmaksymalizować wydatki na pozytywne oddziaływanie w ich społeczności.

Gospodarka odpadami
W zakładach Essilor obowiązuje polityka zarządzania odpadami ""zero na wysypisku"", w ramach której pracownicy są zachęcani do recyklingu tak wielu zasobów, jak to tylko możliwe. Jako firma nieustannie poszukujemy innych sposobów ponownego wykorzystania naszych odpadów. Na przykład wykorzystanie 75% tektury z recyklingu do produkcji nowych opakowań oraz wyeliminowanie jednorazowych tworzyw sztucznych do końca 2019 roku. Polityka zarządzania odpadami "zero wysypisk" w Essilor pozwala nam na korzystanie z urządzeń do recyklingu. Odpady, które nie mogą być poddane recyklingowi, są wykorzystywane do produkcji energii przy niskim wpływie na środowisko. Nawiązaliśmy również współpracę z lokalną firmą, która umożliwia nam przekazywanie mebli, sprzętu i innych przedmiotów organizacjom charytatywnym, szkołom, NHS Trusts i innym organizacjom non-profit, pozwalając im zmaksymalizować wydatki na pozytywne oddziaływanie w ich społeczności.

Agenda rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

We wrześniu 2015 roku 193 kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły listę celów mających na celu położenie kresu ubóstwu, ochronę planety i zapewnienie dobrobytu dla wszystkich w ramach nowej agendy zrównoważonego rozwoju. Te cele odnoszą się do coraz bardziej złożonych, globalnych i wzajemnie powiązanych wyzwań, które wymagają zaangażowania wielu zainteresowanych stron.

W Essilor wierzymy, że biznes ma znaczącą rolę w rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obecnie przyczyniamy się do realizacji 13 z 17 celów zrównoważonego rozwoju, zarówno poprzez naszą podstawową misję, jaką jest poprawa wzroku, jak i przez zarządzanie wpływem na środowisko w ramach naszego łańcucha wartości.

13 celów, do których realizacji się przyczyniamy, to: brak ubóstwa, dobre zdrowie, edukacja na wysokim poziomie, równość płci, czysta woda i urządzenia sanitarne, energia odnawialna, dobre miejsca pracy i wzrost gospodarczy, innowacje i infrastruktura, zmniejszenie nierówności, odpowiedzialna konsumpcja, działania na rzecz klimatu, pokój i sprawiedliwość oraz partnerstwo na rzecz celów.

Agenda rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych
We wrześniu 2015 roku 193 kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły listę celów mających na celu położenie kresu ubóstwu, ochronę planety i zapewnienie dobrobytu dla wszystkich w ramach nowej agendy zrównoważonego rozwoju. Te cele odnoszą się do coraz bardziej złożonych, globalnych i wzajemnie powiązanych wyzwań, które wymagają zaangażowania wielu zainteresowanych stron. W Essilor wierzymy, że biznes ma znaczącą rolę w rozwiązywaniu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obecnie przyczyniamy się do realizacji 13 z 17 celów zrównoważonego rozwoju, zarówno poprzez naszą podstawową misję, jaką jest poprawa wzroku, jak i przez zarządzanie wpływem na środowisko w ramach naszego łańcucha wartości. 13 celów, do których realizacji się przyczyniamy, to: brak ubóstwa, dobre zdrowie, edukacja na wysokim poziomie, równość płci, czysta woda i urządzenia sanitarne, energia odnawialna, dobre miejsca pracy i wzrost gospodarczy, innowacje i infrastruktura, zmniejszenie nierówności, odpowiedzialna konsumpcja, działania na rzecz klimatu, pokój i sprawiedliwość oraz partnerstwo na rzecz celów.