Duurzaam in alles wat we doen:

Bestuur

Wij zetten ons personeel en onze leveranciers in om onze ethische bedrijfspraktijken te ondersteunen en zo een omgeving te creëren waarin al onze belanghebbenden zich gewaardeerd voelen en zich inzetten om ons uiteindelijke doel te ondersteunen.

Maatschappij

Door met consumenten in contact te komen via onze website en filantropische initiatieven willen we mensen bewust maken van slechtziendheid en voorlichting geven over het belang van zicht.

Milieu

Wij zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door waterverbruik, energiebesparingsprogramma's en duurzame bevoorradingsprogramma's.

Milieuvoetafdruk

Energiebesparing

Wij streven ernaar onze koolstofvoetafdruk te verkleinen door al onze energie te betrekken uit hernieuwbare bronnen, waaronder fotovoltaïsche energie, waterkracht, biobrandstof en windenergie. Onze energie komt voor 46% uit windkracht, voor 31% uit fotovoltaïsche energie, voor 16% uit biomassa en stortplaatsgas en voor 7% uit waterkracht.

Waterbeheer

Het bedrijf zoekt voortdurend naar manieren om het waterverbruik tijdens het productieproces te verbeteren door de gebruikte hoeveelheid water te verminderen en het gebruikte water te recycleren.

Milieuvoetafdruk
Energiebesparing Wij streven ernaar onze koolstofvoetafdruk te verkleinen door al onze energie te betrekken uit hernieuwbare bronnen, waaronder fotovoltaïsche energie, waterkracht, biobrandstof en windenergie. Onze energie komt voor 46% uit windkracht, voor 31% uit fotovoltaïsche energie, voor 16% uit biomassa en stortplaatsgas en voor 7% uit waterkracht. Waterbeheer Het bedrijf zoekt voortdurend naar manieren om het waterverbruik tijdens het productieproces te verbeteren door de gebruikte hoeveelheid water te verminderen en het gebruikte water te recycleren.

Afvalbeheer

De Essilor-vestigingen hebben een afvalbeheerbeleid waarbij het personeel wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk hulpbronnen te recyclen. Als bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar andere manieren waarop we ons afval kunnen hergebruiken; 75% gerecycled karton wordt gebruikt om nieuwe verpakkingen te maken en daarbij als doel om eind 2019 het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik te elimineren.

Essilor heeft een 'geen afval naar de vuilnisstortplaats'-beleid dat ons in staat stelt om recyclingfaciliteiten te gebruiken. Afval dat niet kan worden gerecycled, wordt gebruikt om energie op te wekken met een lage impact op het milieu.

Afvalbeheer
De Essilor-vestigingen hebben een afvalbeheerbeleid waarbij het personeel wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk hulpbronnen te recyclen. Als bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar andere manieren waarop we ons afval kunnen hergebruiken; 75% gerecycled karton wordt gebruikt om nieuwe verpakkingen te maken en daarbij als doel om eind 2019 het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik te elimineren. Essilor heeft een 'geen afval naar de vuilnisstortplaats'-beleid dat ons in staat stelt om recyclingfaciliteiten te gebruiken. Afval dat niet kan worden gerecycled, wordt gebruikt om energie op te wekken met een lage impact op het milieu.

Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties

In september 2015 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties een reeks doelen aangenomen om een ​​einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te verzekeren als onderdeel van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling. Deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn gericht op de groeiende complexiteit van mondiale en onderling verbonden uitdagingen die de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden vereisen.

Bij Essilor geloven we dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij het oplossen van deze uitdagingen. Momenteel dragen we bij aan 13 van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling door zowel onze kernmissie van het verbeteren van visies als ons beheer van de impact in onze waardeketen.

De 13 doelen waaraan Essilor bijdraagt, zijn: geen armoede, goede gezondheid, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, hernieuwbare energie, goede banen en economische groei, innovatie en infrastructuur, verminderde ongelijkheid, verantwoorde consumptie, klimaatactie, vrede en rechtvaardigheid en partnerschappen voor de doelen.

Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties
In september 2015 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Naties een reeks doelen aangenomen om een ​​einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te verzekeren als onderdeel van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling. Deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn gericht op de groeiende complexiteit van mondiale en onderling verbonden uitdagingen die de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden vereisen. Bij Essilor geloven we dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij het oplossen van deze uitdagingen. Momenteel dragen we bij aan 13 van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling door zowel onze kernmissie van het verbeteren van visies als ons beheer van de impact in onze waardeketen. De 13 doelen waaraan Essilor bijdraagt, zijn: geen armoede, goede gezondheid, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, hernieuwbare energie, goede banen en economische groei, innovatie en infrastructuur, verminderde ongelijkheid, verantwoorde consumptie, klimaatactie, vrede en rechtvaardigheid en partnerschappen voor de doelen.