Juridische kennisgeving & Gebruiksvoorwaarden

I. JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze website (hierna de "Website" genoemd) wordt uitgegeven door Essilor International (hierna Essilor), een bedrijf van EssilorLuxottica opgericht in 147 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont, FRANKRIJK met een maatschappelijk kapitaal van 277 845 100,00 euro, geregistreerd bij CRETEIL Handels- en handelsregister onder nummer B 439 769 654, met maatschappelijke zetel te 147 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont, FRANKRIJK. Telefoon: +33149774224.

Publishing director van de website: Francisco Milleri, in zijn hoedanigheid van Essilor International CEO.

De website wordt gehost door CLARANET SAS, met maatschappelijke zetel te 2 rue des Landelles, 35510 CESSON-SEVIGNE, FRANKRIJK. Tel : 02 99 12 57 57.

 

II. GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot de Website en het gebruik van de inhoud ervan is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door toegang te krijgen tot de Website wordt de bezoeker geacht deze gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard en ermee in te stemmen deze na te leven. Als de bezoeker deze voorwaarden niet accepteert, is de enige remedie het gebruik van dewebsite stopzetten.

Deze website en alle materialen, tekst, code, inhoud, software, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties, illustraties, formaten, bestanden, apparaten en links die erin staan ​​of eraan gekoppeld zijn (samen "Inhoud") zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Essilor.

Iedereen die deze website bezoekt, heeft het recht om elk deel ervan te bekijken voor privé- en persoonlijk gebruik. Inhoud mag echter niet worden gebruikt of gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk) voor enig ander doel, inclusief, maar niet beperkt tot, op of in verband met een andere website of publicatie, of voor direct commercieel gewin.

Met inachtneming van de onderstaande voorwaarden onderneemt Essilor stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die via de Website wordt geopend, nauwkeurig en up-to-date is, maar kan geen garantie of garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de informatie of het materiaal dat erop verschijnt. Essilor behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

Essilor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Elke onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie of het materiaal dat door een derde partij op de Website wordt verstrekt.
  • Elke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website als gevolg van een handeling of handeling van een derde partij.

De bezoeker erkent hierbij dat de toegang tot de Website op elk moment kan worden onderbroken door Essilor voor onderhoud, beveiliging of enige andere technische reden. Essilor is niet aansprakelijk als de Website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Hypertextlinks naar de Website (anders dan andere websites die door Essilor worden beheerd) mogen alleen worden opgenomen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essilor, die op elk moment kan worden onthouden. Essilor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Essilor informeert bezoekers hierbij dat deze algemene voorwaarden te allen tijde kunnen worden gewijzigd. Zodra ze online worden weergegeven, wordt elke bezoeker die de website bezoekt geacht deze wijzigingen zonder beperking te hebben aanvaard. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze algemene voorwaarden te lezen alvorens door de website te bladeren.